New Form Leads

עם הצטרפותך למשפחת בוש אנחנו שמחים להעניק לך חודש אחריות נוסף מתנה*!
  • תודה שרכשת בוש.
    מגיע לך חודש אחריות נוסף חינם!

  • לקבלת ההטבה יש להצטרף למועדון הלקוחות של בי.אס.אייץ. בסיום התהליך ניתן לתאם התקנה (טלפונית או ביתית) למוצר שברשותך. יש למלא פרטים אישיים כמפורט להלן:
    (ניתן לתאם התקנה ללא הצטרפות למועדון וללא חודש אחריות נוסף, בקישור בצד שמאל של העמוד).

    פרטים אישיים

  • לקוחות בי.אס.אייץ, מכשירים ביתיים בע"מ, ח"פ 513102178 ("בי.אס.אייץ"), היבואן הרשמי של מוצרי בוש, סימנס וקונסטרוקטה המצטרפים למועדון הלקוחות, זכאים ליהנות ממבצעים והטבות ייחודיות. כדי שנוכל לספר לך עליהם, יש לאשר קבלת עדכונים באמצעות סימון השדה המתאים מטה.
  • *לחיצה על המשך ההרשמה מהווה את הסכמתי כי המידע שמסרתי לבי.אס.אייץ יועבר לחברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ, וזאת בין היתר לצורך קבלת תעודת אחריות מעודכנת ותיאום התקנה (ככל שיידרש).
*חודש אחריות חינם למוצרים חדשים שיובאו ושווקו על יד בי.אס.אייץ, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר לתקופה המצוינת בתעודת האחריות. למצטרפים למועדון הלקוחות באתר בלבד ובכפוף לתקנון.